Home > BUSINESS > 해외사업

해외사업

  • 베트남 HUE International Community Center ▶ 위치 : 65 Tran Hung Dao Street, Hue City, Vietnam ▶ 사업면적 : 5,600㎡ (1,694평) ▶ 용도 : Theater & Restaurant
  • 베트남 Hue Lang Co Golf & Resort ▶ 위치 : Lang Co - Chan May, Loc Vinh, Phu Loc, Thien Hue, Viet Nam ▶ 사업면적 : 4,268,700㎡ (1,291,282평) ▶ 용도 : 골프장, 호텔, 리조트, 빌라 등
  • 베트남 HUE 한국 은퇴자마을 ▶ 위치 : Phu Vang District, Thua Thien Hue, Vietnam ▶ 사업면적 : 100,000㎡ ▶ 용도 : 빌라, 호텔, 리조트, 클럽하우스
1